? שער יוסף שער יוסף

 

על שם החיד"א זיע"א

 

אתר פרטי שייך לרב יוסף שני private website of Rav Yosef Shani
 

Email: jo.shabtai@gmail.com


את ספריו של הרב שני ניתן לרכוש באתר של הרב משה ארמוני
 http://store.armoni.info

טלפון: 02-5868041


Welcome Guest English    עברית


חיפוש באתרהודעה חשובה

כל הספרים שבאתר זה, הזכויות שמורות
אסור להעתיק מהם לצורך מסחר
מותר להעתיק קטעים לצורך פרטי בלבד


פרשת ויגש התשע"ח - הרב יוסף שני שליט"א-  93 reads
למה בפרשיות אלו הכתוב מקפיד להדגיש על השבטים ש"יעקב אביהם"- למה השבטים נמנעו מלהזכיר שם שמים כשהודיעו ליעקב אודות יוסף- מעשה האלמנה ובנה ברוסיה- למה בנימין נקרא קטון כשהיה אב לעשרה ילדים- סוד שמות יעקב וישראל- המתקת הדינים במעשים גשמיים- סוד שתיית קפה- סוד אכילת שעועית ושתיית "ערק" בסעודת שחרית של שבת-.


קהילות ישראל חלק 1 - יהודי תימן - הרב יוסף שני שליט"א-  58 reads
קורות יהודי תימן מגלות יהודה ועד ימינו - ספרי תורה, מזוזות, תפילין ומגילות שכתבם סופר דרדעי הם פסולות ודינם גניזה- ספר תורה ושאר כתבי קודש שאפילו אות אחת מהם כתבוח אפיקורס או מחלל שבת פסול עד שימחקוה ויכתבנה יהודי כשר, והמזוזות אין להם תקנה אלא גניזה.


פרשת מקץ התשע"ח -הרב יוסף שני שליט"א-  46 reads
מדוע הוצרך יוסף להיות 12 שנים בבית הסוהר- סוד פוטיפר ופוטיפרע כהן און- סוד אסנת- מדוע ער ואונן חטאו בזרע לבטלה ומתו- מדוע ברך השם את בית פוטיפר ולמה אשתו התאהבה ביוסף אהבה מטורפת- למה יהודה ערב לבנימין - וסוד התגלות יוסף לאחיו.


פרשת וישב התשע"ח -הרב יוסף שני שליט"א-  43 reads
למה מי שבא על גויה בא בגלגול כלב- למה אשת פוטיפר נקראת דובה- למה יוסף סלסל בשערו- סוד קימה וישיבה של מעלה- סוד ממרא, קרית ארבע, ארץ כנען- החיזבאלה קליפת הדוב ולכן הם מסוכנים ושהם עניין חבלי משיח-


פרשת וישלח התשע"ח -הרב יוסף שני שליט"א-  44 reads
למה יעקב פחד מעשו- איך יכל המלאך לפגוע ביעקב-למה נאנסה דינה- למה יעקב רב עם רחל ופגע בה במילים קשות- למה נתנה לאה את זלפה ליעקב ומה קבלה כשכר- סוד הזווג בקשר הירכיים-למה משמים נשלח מלאך לפגוע בעקב- למה עשו הלך לשעיר- למה העמלקים שרפו את צקלג ושבו את שתי נשות דוד- למה יעקב פנה לכוון בקעת הירדן ופגש את עשו ולא קיצר את הדרך לפנות ישר מהגלעד לשכם- למה נסע לסוכות ולמה התעכב שם שנה וחצי- למה פנה מסוכות לשכם שהיא בדרך המנוגדת לחברון ולא הלך לכוון חברון- סוד הכסף הזהב והנחושת ולמה כתב הנביא היכן יצקו את כלי הנחושת למקדש- למה הגיע יעקב לשכם בערב שבת ולמה תיקן להם שווקים ומרחצאות.


חודש כסלו בקבלה התשע"ח -הרב יוסף שני שליט"א-  41 reads
סוד אות ס סוד המפץ הגדול וכיצד נעשה ענין שבעת כוכבי הלכת ושבעת הספירות ובפרט הכוכבים שבתאי וצדק סוד האור של שמונת ימי חנוכה תכונות האופי של בני מזל קשת והסיבה לכך


פרשת ויצא התשע"ח -הרב יוסף שני שליט"א-  38 reads
למה חרן נקרא גם פדן ארם וגם ארצה בני קדם ולמה יצחק ורבקה כל אחד קרא לו בשם אחר והתורה בשם שלישי,- סוד הרכוש של האדם.


מסע נפש 3 המשך - חלק ג - הרב יוסף שני שליט"א-  44 reads
המשך הסבר על ענין הנפש מחוץ לגוף על השארת הנפש הרשב"א ועוד צדיקים באו בהקיץ תיאור חי של ארבעה אנשים שיצאו מהגוף המספרים על פגישתם עם האבות בסוכה ועם השכינה בטבריה ועל כניסתם לבית המקדש השלישי בשמים ועל ראיית הארון והכרובים מתחת לקרקע הר הבית


מסע נפש 3 המשך - חלק ב - הרב יוסף שני שליט"א-  40 reads
המשך הסבר על ענין הנפש מחוץ לגוף על השארת הנפש הרשב"א ועוד צדיקים באו בהקיץ תיאור חי של ארבעה אנשים שיצאו מהגוף המספרים על פגישתם עם האבות בסוכה ועם השכינה בטבריה ועל כניסתם לבית המקדש השלישי בשמים ועל ראיית הארון והכרובים מתחת לקרקע הר הבית


מסע נפש 3 חלק א - הרב יוסף שני שליט"א-  44 reads
הסבר על ענין הנפש מחוץ לגוף על השארת הנפש הרשב"א ועוד צדיקים באו בהקיץ תיאור חי של ארבעה אנשים שיצאו מהגוף המספרים על פגישתם עם האבות בסוכה ועם השכינה בטבריה ועל כניסתם לבית המקדש השלישי בשמים ועל ראיית הארון והכרובים מתחת לקרקע הר הבית


מסע נפש 3 כולו ביחד התשע"ח - הרב יוסף שני שליט"א-  46 reads
הסבר על ענין הנפש מחוץ לגוף על השארת הנפש הרשב"א ועוד צדיקים באו בהקיץ תיאור חי של ארבעה אנשים שיצאו מהגוף המספרים על פגישתם עם האבות בסוכה ועם השכינה בטבריה ועל כניסתם לבית המקדש השלישי בשמים ועל ראיית הארון והכרובים מתחת לקרקע הר הבית


פרשת תולדות התשע"ח - הרב יוסף שני שליט"א-  35 reads
למה אברהם לא התפלל על רבקה שתלד- המשקל בשמים.- למה אחז יעקב בעקב עשו


פרשת וירא התשע"ח - הרב יוסף שני שליט"א-  37 reads
פרשת וירא התשע"ח - הרב יוסף שני שליט"א


פרשת נח התשע"ח - הרב יוסף שני שליט"א-  36 reads
סוד שנות הלידה המוזכרים בתורה על הדורות שמנח לאברהם. -ענין הניאוף בעין. סוד תרח ובניו


פרשת נח - דרשה אור יהודה התשע"ח - הרב יוסף שני שליט"א-  43 reads
פרשת נח - דרשה אור יהודה התשע"ח - הרב יוסף שני שליט"א


חודש חשון בקבלה התשע"ח - הרב יוסף שני שליט"א-  49 reads
פירוש ספר יצירה סוד מזל עקרב סוד השמות והפיכתם למזלות סוד שבטי נפתלי ומנשה תפילין תיקון לזרע לבטלה.


סוד חג הסוכות התשע"ח - הרב יוסף שני שליט"א-  43 reads
סודות הסוכה רמוזים בתורה. סוד נשמות רבי נחמן מברסלב והגאון מוילנא זיע"א


מסע נפש חלק 2 התשע"ח - הרב יוסף שני שליט"א-  47 reads
מסע נפש חלק 2 התשע"ח - הרב יוסף שני שליט"א


פרשת אמור, קריאת התורה לסוכות וסוד חגי תשרי - הרב יוסף שני שליט"א-  41 reads
פרשת אמור, קריאת התורה לסוכות וסוד חגי תשרי - הרב יוסף שני שליט"א


עשרת ימי תשובה התשע"ח - הרב יוסף שני שליט"א-  36 reads
עשרת ימי תשובה התשע"ח - הרב יוסף שני שליט"א


פרשת ניצבים התשע"ז - הרב יוסף שני שליט"א-  38 reads
סוד חלקי התשובה וסוד הגלגול


פרשת כי תבא התשע"ז - הרב יוסף שני שליט"א-  390 reads
זמן הגאולה בימינו אחישנה ובעתה- האתרוגים בימינו שאינם תימנים הם בחזקת מורכבים ולכתחילה לא יוצאים בהם ידי חובה ומי שאין לו אתרוג תימני יטול אתרוג אחר בלי ברכה. גם האתרוגים התימניים יש בהם הרבה מורכבים וצריך לקחת רק עם השגחה ופקוח קפדני


חכמי תימן בדור האחרון - חלק 1 - הרב יוסף שני שליט"א-  292 reads
חכמי תימן, רבי שלמה טביב, והגויה- רבי עמרם רצון- רבי יעיש חדד והאריה- רבי מרדכי שרעבי - רבי אברהם חשב ותחיית המתים-- רבי יצחק גברא זצ"ל זיע"א הצדיק פועל הישועות ממושב עגור , תולדותיו, ומופתיו.-אודות השכינה בטבריה


פרשת כי תצא התשע"ז - הרב יוסף שני שליט"א-  155 reads
פרשת כי תצא התשע"ז - הרב יוסף שני שליט"א


פרשת שופטים התשע"ז - הרב יוסף שני שליט"א-  182 reads
סוד מגן דוד


פרשת ראה והפטרת עקב - הרב יוסף שני שליט"א-  152 reads
סודות השבת -למה נצטווינו לשמור שבת- למה חג הפסח נקרא בתורה שבת-ענין צל הגלות וקץ הגאולה בימינו- חכמת כף היד


מסע נפש - הרב יוסף שני שליט"א-  301 reads
כל עניין מסע נפש, מהותו ודרגותיו-ספורי הנשר ויציאות ללא נשר- קטע ממסע נפש מתועד, בו האדם שיצא מהגוף צפה בעבר,וראה את מעשה המרגלים ושוחח עמהם. ונכנס לתוך בית המקדש השלישי העומד מוכן בשמי כדור הארץ מעל הר הבית


פרשת ואתחנן התשע"ז - הרב יוסף שני שליט"א-  146 reads
פרשת ואתחנן התשע"ז - הרב יוסף שני שליט"א


הלכות אבילות על פי הקבלה חלק א - הרב יוסף שני שליט"א-  147 reads
סוד הצלם אלקים שבאדם - האדם הוא בסוד ספר תורה- ענין שבעה הקרובים- הלכות קריעה- מלוי בריבית לא קמים בתחיית המתים


פרשת דברים התשע"ז - הרב יוסף שני שליט"א-  162 reads
עניין צדדי העולם-השפעת החפצים בבית על בני הבית- סוד ים סוף ומרה- סוד מעבר ישראל בקריעת ים סוף- ענין שבעת "ימים ונהרות" שמקיפים את ארץ ישראל, והנזק לשכינה מייבוש ים החולה-צמח שרביטן מצוי הוא תרופה לכמה מחלות כולל סרטן.

319 stories (11 pages, 30 perpage)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 ]

Powered By PHPNuke :: Hebrew Translation PHPNuke IL  שונה ונערך על ידי ayalla.net


Page Generation: 0.16 Seconds