? שער יוסף שער יוסף

 

על שם החיד"א זיע"א

 

אתר פרטי שייך לרב יוסף שני private website of Rav Yosef Shani
 

Email: jo.shabtai@gmail.com


את ספריו של הרב שני ניתן לרכוש באתר של הרב משה ארמוני
 http://store.armoni.info

טלפון: 02-5868041


ברוך הבא אורח English    עברית


חיפוש באתר
שער יוסף: וידאו


חפש בנושא הזה:   
[ חזרה לדף הבית | בחר נושא חדש ]


פרשת ויגש התשע"ח - הרב יוסף שני שליט"א
24/12/2017 - 19:59
למה בפרשיות אלו הכתוב מקפיד להדגיש על השבטים ש"יעקב אביהם"- למה השבטים נמנעו מלהזכיר שם שמים כשהודיעו ליעקב אודות יוסף- מעשה האלמנה ובנה ברוסיה- למה בנימין נקרא קטון כשהיה אב לעשרה ילדים- סוד שמות יעקב וישראל- המתקת הדינים במעשים גשמיים- סוד שתיית קפה- סוד אכילת שעועית ושתיית "ערק" בסעודת שחרית של שבת-.

332 צפיות


קהילות ישראל חלק 1 - יהודי תימן - הרב יוסף שני שליט"א
24/12/2017 - 19:55
קורות יהודי תימן מגלות יהודה ועד ימינו - ספרי תורה, מזוזות, תפילין ומגילות שכתבם סופר דרדעי הם פסולות ודינם גניזה- ספר תורה ושאר כתבי קודש שאפילו אות אחת מהם כתבוח אפיקורס או מחלל שבת פסול עד שימחקוה ויכתבנה יהודי כשר, והמזוזות אין להם תקנה אלא גניזה.

138 צפיות


פרשת מקץ התשע"ח -הרב יוסף שני שליט"א
24/12/2017 - 19:51
מדוע הוצרך יוסף להיות 12 שנים בבית הסוהר- סוד פוטיפר ופוטיפרע כהן און- סוד אסנת- מדוע ער ואונן חטאו בזרע לבטלה ומתו- מדוע ברך השם את בית פוטיפר ולמה אשתו התאהבה ביוסף אהבה מטורפת- למה יהודה ערב לבנימין - וסוד התגלות יוסף לאחיו.

122 צפיות


פרשת וישב התשע"ח -הרב יוסף שני שליט"א
24/12/2017 - 19:48
למה מי שבא על גויה בא בגלגול כלב- למה אשת פוטיפר נקראת דובה- למה יוסף סלסל בשערו- סוד קימה וישיבה של מעלה- סוד ממרא, קרית ארבע, ארץ כנען- החיזבאלה קליפת הדוב ולכן הם מסוכנים ושהם עניין חבלי משיח-

123 צפיות


פרשת וישלח התשע"ח -הרב יוסף שני שליט"א
24/12/2017 - 19:43
למה יעקב פחד מעשו- איך יכל המלאך לפגוע ביעקב-למה נאנסה דינה- למה יעקב רב עם רחל ופגע בה במילים קשות- למה נתנה לאה את זלפה ליעקב ומה קבלה כשכר- סוד הזווג בקשר הירכיים-למה משמים נשלח מלאך לפגוע בעקב- למה עשו הלך לשעיר- למה העמלקים שרפו את צקלג ושבו את שתי נשות דוד- למה יעקב פנה לכוון בקעת הירדן ופגש את עשו ולא קיצר את הדרך לפנות ישר מהגלעד לשכם- למה נסע לסוכות ולמה התעכב שם שנה וחצי- למה פנה מסוכות לשכם שהיא בדרך המנוגדת לחברון ולא הלך לכוון חברון- סוד הכסף הזהב והנחושת ולמה כתב הנביא היכן יצקו את כלי הנחושת למקדש- למה הגיע יעקב לשכם בערב שבת ולמה תיקן להם שווקים ומרחצאות.

108 צפיות


חודש כסלו בקבלה התשע"ח -הרב יוסף שני שליט"א
24/12/2017 - 19:39
סוד אות ס סוד המפץ הגדול וכיצד נעשה ענין שבעת כוכבי הלכת ושבעת הספירות ובפרט הכוכבים שבתאי וצדק סוד האור של שמונת ימי חנוכה תכונות האופי של בני מזל קשת והסיבה לכך

107 צפיות


פרשת ויצא התשע"ח -הרב יוסף שני שליט"א
24/12/2017 - 19:36
למה חרן נקרא גם פדן ארם וגם ארצה בני קדם ולמה יצחק ורבקה כל אחד קרא לו בשם אחר והתורה בשם שלישי,- סוד הרכוש של האדם.

91 צפיות


מסע נפש 3 המשך - חלק ג - הרב יוסף שני שליט"א
24/12/2017 - 19:33
המשך הסבר על ענין הנפש מחוץ לגוף על השארת הנפש הרשב"א ועוד צדיקים באו בהקיץ תיאור חי של ארבעה אנשים שיצאו מהגוף המספרים על פגישתם עם האבות בסוכה ועם השכינה בטבריה ועל כניסתם לבית המקדש השלישי בשמים ועל ראיית הארון והכרובים מתחת לקרקע הר הבית

111 צפיות


מסע נפש 3 המשך - חלק ב - הרב יוסף שני שליט"א
24/12/2017 - 19:18
המשך הסבר על ענין הנפש מחוץ לגוף על השארת הנפש הרשב"א ועוד צדיקים באו בהקיץ תיאור חי של ארבעה אנשים שיצאו מהגוף המספרים על פגישתם עם האבות בסוכה ועם השכינה בטבריה ועל כניסתם לבית המקדש השלישי בשמים ועל ראיית הארון והכרובים מתחת לקרקע הר הבית

102 צפיות


מסע נפש 3 חלק א - הרב יוסף שני שליט"א
24/12/2017 - 19:10
הסבר על ענין הנפש מחוץ לגוף על השארת הנפש הרשב"א ועוד צדיקים באו בהקיץ תיאור חי של ארבעה אנשים שיצאו מהגוף המספרים על פגישתם עם האבות בסוכה ועם השכינה בטבריה ועל כניסתם לבית המקדש השלישי בשמים ועל ראיית הארון והכרובים מתחת לקרקע הר הבית

109 צפיות


מסע נפש 3 כולו ביחד התשע"ח - הרב יוסף שני שליט"א
24/12/2017 - 19:06
הסבר על ענין הנפש מחוץ לגוף על השארת הנפש הרשב"א ועוד צדיקים באו בהקיץ תיאור חי של ארבעה אנשים שיצאו מהגוף המספרים על פגישתם עם האבות בסוכה ועם השכינה בטבריה ועל כניסתם לבית המקדש השלישי בשמים ועל ראיית הארון והכרובים מתחת לקרקע הר הבית

125 צפיות


פרשת תולדות התשע"ח - הרב יוסף שני שליט"א
24/12/2017 - 19:03
למה אברהם לא התפלל על רבקה שתלד- המשקל בשמים.- למה אחז יעקב בעקב עשו

87 צפיות


פרשת וירא התשע"ח - הרב יוסף שני שליט"א
24/12/2017 - 19:01
פרשת וירא התשע"ח - הרב יוסף שני שליט"א

92 צפיות


פרשת נח התשע"ח - הרב יוסף שני שליט"א
24/12/2017 - 18:59
סוד שנות הלידה המוזכרים בתורה על הדורות שמנח לאברהם. -ענין הניאוף בעין. סוד תרח ובניו

92 צפיות


פרשת נח - דרשה אור יהודה התשע"ח - הרב יוסף שני שליט"א
24/12/2017 - 18:57
פרשת נח - דרשה אור יהודה התשע"ח - הרב יוסף שני שליט"א

98 צפיות


חודש חשון בקבלה התשע"ח - הרב יוסף שני שליט"א
24/12/2017 - 18:54
פירוש ספר יצירה סוד מזל עקרב סוד השמות והפיכתם למזלות סוד שבטי נפתלי ומנשה תפילין תיקון לזרע לבטלה.

106 צפיות


סוד חג הסוכות התשע"ח - הרב יוסף שני שליט"א
24/12/2017 - 18:51
סודות הסוכה רמוזים בתורה. סוד נשמות רבי נחמן מברסלב והגאון מוילנא זיע"א

111 צפיות


מסע נפש חלק 2 התשע"ח - הרב יוסף שני שליט"א
24/12/2017 - 18:47
מסע נפש חלק 2 התשע"ח - הרב יוסף שני שליט"א

113 צפיות


פרשת אמור, קריאת התורה לסוכות וסוד חגי תשרי - הרב יוסף שני שליט"א
24/12/2017 - 18:44
פרשת אמור, קריאת התורה לסוכות וסוד חגי תשרי - הרב יוסף שני שליט"א

92 צפיות


עשרת ימי תשובה התשע"ח - הרב יוסף שני שליט"א
24/12/2017 - 18:42
עשרת ימי תשובה התשע"ח - הרב יוסף שני שליט"א

97 צפיות


פרשת ניצבים התשע"ז - הרב יוסף שני שליט"א
24/12/2017 - 18:19
סוד חלקי התשובה וסוד הגלגול

87 צפיות


פרשת כי תבא התשע"ז - הרב יוסף שני שליט"א
10/09/2017 - 07:40
זמן הגאולה בימינו אחישנה ובעתה- האתרוגים בימינו שאינם תימנים הם בחזקת מורכבים ולכתחילה לא יוצאים בהם ידי חובה ומי שאין לו אתרוג תימני יטול אתרוג אחר בלי ברכה. גם האתרוגים התימניים יש בהם הרבה מורכבים וצריך לקחת רק עם השגחה ופקוח קפדני

449 צפיות


חכמי תימן בדור האחרון - חלק 1 - הרב יוסף שני שליט"א
10/09/2017 - 07:37
חכמי תימן, רבי שלמה טביב, והגויה- רבי עמרם רצון- רבי יעיש חדד והאריה- רבי מרדכי שרעבי - רבי אברהם חשב ותחיית המתים-- רבי יצחק גברא זצ"ל זיע"א הצדיק פועל הישועות ממושב עגור , תולדותיו, ומופתיו.-אודות השכינה בטבריה

361 צפיות


פרשת כי תצא התשע"ז - הרב יוסף שני שליט"א
10/09/2017 - 07:33
פרשת כי תצא התשע"ז - הרב יוסף שני שליט"א

210 צפיות


פרשת שופטים התשע"ז - הרב יוסף שני שליט"א
10/09/2017 - 07:30
סוד מגן דוד

242 צפיות


פרשת ראה והפטרת עקב - הרב יוסף שני שליט"א
10/09/2017 - 07:27
סודות השבת -למה נצטווינו לשמור שבת- למה חג הפסח נקרא בתורה שבת-ענין צל הגלות וקץ הגאולה בימינו- חכמת כף היד

210 צפיות


מסע נפש - הרב יוסף שני שליט"א
10/09/2017 - 07:25
כל עניין מסע נפש, מהותו ודרגותיו-ספורי הנשר ויציאות ללא נשר- קטע ממסע נפש מתועד, בו האדם שיצא מהגוף צפה בעבר,וראה את מעשה המרגלים ושוחח עמהם. ונכנס לתוך בית המקדש השלישי העומד מוכן בשמי כדור הארץ מעל הר הבית

426 צפיות


פרשת ואתחנן התשע"ז - הרב יוסף שני שליט"א
10/09/2017 - 07:22
פרשת ואתחנן התשע"ז - הרב יוסף שני שליט"א

203 צפיות


הלכות אבילות על פי הקבלה חלק א - הרב יוסף שני שליט"א
10/09/2017 - 07:20
סוד הצלם אלקים שבאדם - האדם הוא בסוד ספר תורה- ענין שבעה הקרובים- הלכות קריעה- מלוי בריבית לא קמים בתחיית המתים

204 צפיות


פרשת דברים התשע"ז - הרב יוסף שני שליט"א
10/09/2017 - 07:17
עניין צדדי העולם-השפעת החפצים בבית על בני הבית- סוד ים סוף ומרה- סוד מעבר ישראל בקריעת ים סוף- ענין שבעת "ימים ונהרות" שמקיפים את ארץ ישראל, והנזק לשכינה מייבוש ים החולה-צמח שרביטן מצוי הוא תרופה לכמה מחלות כולל סרטן.

232 צפיות

299 כתבות (10 עמודים, 30 לעמוד)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ]

Powered By PHPNuke :: Hebrew Translation PHPNuke IL  שונה ונערך על ידי ayalla.net


זמן טעינת הדף: 0.12 שניות