? שער יוסף שער יוסף

 

על שם החיד"א זיע"א

 

אתר פרטי שייך לרב יוסף שני private website of Rav Yosef Shani
 

Email: jo.shabtai@gmail.com


את ספריו של הרב שני ניתן לרכוש באתר של הרב משה ארמוני
 http://store.armoni.info

טלפון: 02-5868041


ברוך הבא אורח English    עברית


חיפוש באתר


מי נמצא
ברוך הבא, אורח
כינוי
סיסמה
(הרשם)
חברים באתר:
חדשים היום: 0
חדשים אתמול: 0
סך הכל : 236

כרגע באתר:
אורחים: 8
חברים: 0
סה"כ: 8שער יוסף: וידאו


חפש בנושא הזה:   
[ חזרה לדף הבית | בחר נושא חדש ]


מי יזכה לראות בביאת המשיח - חלק 1 - הרב יוסף שני שליט"א
11/07/2017 - 05:21
מי יזכה לראות בביאת המשיח - חלק 1 - הרב יוסף שני שליט"א

48 צפיות


מי יזכה לראות בביאת המשיח - חלק 2 - הרב יוסף שני שליט"א
11/07/2017 - 05:19
סוד העירום שנודע לאדם וחוה - ההבדל בין יצר הרע לבין תאוות הגבר לאשה - הסיפור עם ר' אליהו לופיאן ועיני הבחור - סוד ההנאה הרוחנית מהאוכל והזווג - עניין חמשה חסדים וחמש גבורות - סוד טעמי המאכלים - סוד הערוה -מעשה בגננת המראה את השפעת התמונה על חינוך הילדים -כל הפאות בנוסף להכשלת הרבים יש בהן איסור עבודה זרה.

30 צפיות


סוד יציאת מצרים 2 השכל והדימיון - הרב יוסף שני שליט"א
11/07/2017 - 05:16
השכל יצר הטוב והדמיון יצר הרע -ההבדל בין מי מרה למי הצור - חטא העגל בגלל דמיון-סיבות המריבות והגירושין בין בני זוג -איך מחליטים על בן זוג או בת זוג -למה לא הניחו תפילין במדבר -סוד האצבעות וצפרניים - ענין הצל שלפני הגאולה.

30 צפיות


סוד יציאת מצרים 1 קשר המוח והלב - הרב יוסף שני שליט"א
11/07/2017 - 05:13
סוד יציאת מצרים 1 קשר המוח והלב - הרב יוסף שני שליט"א

27 צפיות


שבת הגדול - הרב יוסף שני שליט"א
11/07/2017 - 05:11
רפואה להרבה מחלות כולל סרטן -סוד שבת גדול ושבת קטן -סוד השבת - סוד סעודות שבת וסעודה רביעית - כיצד יתגלה המשיח והיכן - בגלל שלא שמרו שבת ראשונה כולם נפלו בחטא העגל - הלכות הטמנה ועשיית קפה וטה ופתיחת בקבוקים ומארזים בשבת.

28 צפיות


סוד חודש ניסן וסוד קמחא דפסחא - הרב יוסף שני שליט"א
11/07/2017 - 05:08
איך ישחט השם את מלאך המות -העולם נברא בניסן -ביאור הגמרא במחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע מתי נברא העולם -למה יצחק נולד בפסח - קצת הלכות צדקה - קצת הלכות צוואה -ענין מעשר כספים והבטחת עשר כדי שתתעשר שאינה שייכת בימינו -התשובה לא קשורה לתיקונים והשב בלי לעשות תיקונים נקרא צדיק - התיקונים הם כדי לנקות הנפש בלי לסבול יסורים.

20 צפיות


ניצוצות ומחאה חלק 4 - הרב יוסף שני שליט"א
11/07/2017 - 05:05
חומר איסור "קרי" הוא גם במי שרואה מחמת שאכל בלילה יותר מדאי או מאכלים המעוררים לזה או מחמת שישן על גבו. - תשובה מכפרת על הכל - מה קורה כשאדם מת באמת ולא מוות קליני בלבד - גם אשה שאינה בתולה בגלל שנבעלה באיסור, לאחר תשובתה כבודה גדול ויכולה להגיע אפילו לנבואה - הסיבה לחובת כיסוי ראש לאשה על פי הקבלה -מעשה באדם שברגע שנתן צדקה בנו ניצל ממות בתאונה.

22 צפיות


סודות תענית אסתר ופורים - הרב יוסף שני שליט"א
11/07/2017 - 05:02
סודות תענית אסתר ופורים - הרב יוסף שני שליט"א

22 צפיות


ודע מה שתשיב חלק 2 - הרב יוסף שני שליט"א
11/07/2017 - 05:00
ודע מה שתשיב חלק 2 - הרב יוסף שני שליט"א

23 צפיות


אל תאמין בעצמך עד יום מותך - הרב יוסף שני שליט"א
11/07/2017 - 04:58
איך אדם הראשון חטא בעץ הדעת כשאור שבעת הימים עוד האיר- מספר הכוכבים ביקום כמספר תאי המח באדם= דור הפלגה רצו לבנות במגדל לבנים כמספר הכוכבים ביקום

21 צפיות


ודע מה שתשיב חלק 1 - הרב יוסף שני שליט"א
11/07/2017 - 04:43
ודע מה שתשיב חלק 1 - הרב יוסף שני שליט"א

25 צפיות


הלכות מזוזה - הרב יוסף שני שליט"א
11/07/2017 - 04:36
הלכות מזוזה - הרב יוסף שני שליט"א

23 צפיות


גדולי ישראל לדורותם 7 - הרש''ש זיע"א - הרב יוסף שני שליט"א
11/07/2017 - 04:35
הנסיון עם הגויה ועלייתו לארץ ישראל -הרש"ש ותלמידו שבתו בגן עדן עם המשיח - הנסיון להבאת המשיח עד ליל הסדר -נשמות האנוסים ביריחו ותיקונם על ידי הרש"ש -הרש"ש חלץ נעליו והנעילם לעניה העוורת ואת צעיפו הלביש לקטנה המנהיגה אותה. - הוציא דיבוק בכח התפילה- האבטיח שנשדד על ידי הערבי -איים על המושל התורכי והציל את היהודים -ביטל את המס של הלוויות -ביטל הגזירה ע"י שריפא את בת המושל -שיטת הרש"ש בקבלה - מותר לקרא תהילים בלילה לאחר חצות - האבל מניח תפילין של ר"ת בימי אבלו - שאין לעיין בספרי הקבלה פרט לכתבי האר"י שנסדרו על ידי רבי חיים ויטאל בלבד -בענין ספר חמדת ימים -אין לומר ברכת מעין שבע בליל פסח שחל בשבת -להקפיד שסעודת יום שבת תהיה כולה לפני חצות יום ולפחות שיאכל כביצה לחם לפני חצות - לומר ק"ש שעל המיטה לפני חצות לילה -אילת היא חוץ לארץ וחייבים לעשות שני ימים טובים של גלויות.

23 צפיות


ניצוצות והשגחה חלק 3 - הרב יוסף שני שליט"א
11/07/2017 - 04:30
ערך הניצוצות באדם ושהם בבחינת עובר ושב -למה קרן עור פני משה - חטא קין היה רק במחשבה -הבחירה והמעשה - הצדיק הקדוש רבי עמרם בלויא והגיורת - שמאי הזקן ורבי עמרם -ענין מכירת יוסף ועשרת הרוגי מלוכה -שמות הקודש ועניינם ובפרט שמות מ"ב וע"ב שהם בסוד החומר ואנטי חומר -השם שבו הרג משה את המצרי -עניין שמות האדם ובעלי החיים -כמה מסודות שמות הקודש שבמגילת אסתר - המעשה עם העשיר שהבין שהשם הוא הבעל הבית של העולם.

24 צפיות


ימי השובבים וסדר תיקונם חלק 2 - הרב יוסף שני שליט"א
11/07/2017 - 04:26
סוד הסתכלות השם בתורה בבריאת העולם- ענין חדשי הקיץ והחורף ושנה מעוברת- מדוע דוחים את פורים לאדר שני- היכן נמצאת שורש נשמת האדם בגוף- כל אדם נידון לפי מקום שרש נשמתו בגוף- סוד פרח מטה אהרן- סוד השקד והאגוז- ענין אלישע בן אבויה והזמר היווני- הבדל בין פגם חילול שבת לשאר העוונות- סוד חותמו של השם אמת.

23 צפיות


ימי השובבים וסדר תיקונם חלק 1 - הרב יוסף שני שליט"א
19/01/2017 - 00:56
ביאור דברי האר"י בשער רוח הקודש בענין השובבים-סוד סדר הפרשיות וחלוקתם במשך השנה-סוד התלמוד הבבלי והסיבה שהלכה כתלמוד בבלי-עניין המזלות וכוכבי הלכת ובפרט של חדשי טבת ושבט- סוד כוכב שבתאי ויום השבת בסוד הכתוב "תוהו ובהו וחושך על פני תהום ורוח אלהים מרחפת-סוד האב המוליד את הבת-סוד העקרב וחטא זרע לבטלה-סוד חנוכה ופורים בחדשים כסלו ואדר שכוכבם "צדק".-סוד הזווג של אדם וחוה מבחינת הכוכבים והמזלות-סדר התעניות בשובבים לגבי רציפותם

384 צפיות


ניצוצות והשגחה חלק 2 - הרב יוסף שני שליט"א
19/01/2017 - 00:53
ביאור עניין הנמכת אדם הראשון- סוד הטומאה והטהרה שבדומם צומח וחי-ענין בעלי החיים הטהורים והטמאים-ענין השור החמור והכלב- ביאור הגמ' על פטירת דוד המלך, והכלבים הרעבים.-ביאור הכתוב "זרעו לכם לצדקה וקצרו לפי חסד".-ביאור הכתוב "הפח נשבר ואנחנו נמלטנו".- ביאור הגמ' "כל בית שנשפך בו יין סימן ברכה"

205 צפיות


ניצוצות והשגחה חלק 1 - הרב יוסף שני שליט"א
19/01/2017 - 00:48
סוגי נפש האדם- סוגי הכשפים- הניצוצות באוכל- מעשה בבעל שם טוב והבן המאומץ

212 צפיות


נובלות חכמה חלק 7 - הרב יוסף שני שליט"א
19/01/2017 - 00:45
סוד ה' אחד- חומר איסור הכניסה להר הבית- הסיפור האמיתי של יוסף דלא ריינא- הסיבה הרוחנית לגירוש ספרד- המשולש של הנשק האחרון של השטן לעכב את הגאולה

209 צפיות


נובלות חכמה חלק 6 - הרב יוסף שני שליט"א
19/01/2017 - 00:42
מציאות הבורא בעולם כמציאות הנשמה בגוף. - סגולה חשובה להחזיר בתשובה אפילו מי שנפל עם גוי או גויה.

187 צפיות


חנוכה חלק ד ה'תשע"ז - הרב יוסף שני שליט"א
19/01/2017 - 00:38
המשך ביאור הגמ' על פי הקבלה.- סוד הגמל וטומאתו - ענין שבתאי צבי שר"י.

159 צפיות


חנוכה חלק ג ה'תשע"ז - הרב יוסף שני שליט"א
19/01/2017 - 00:35
המשך ביאור הגמרא על פי הקבלה.- הסגולות שאפשר לעשות בזמן הדלקת הנרות

153 צפיות


חנוכה חלק ב ה'תשע"ז - הרב יוסף שני שליט"א
19/01/2017 - 00:32
סוד תאריך הגאולה העתידה- שם "נפש" וענין השפן שהוא הפוכו.- סוד אנטיגנוס איש סוכו ודבריו בפרקי אבות וצדוק ובייתוס תלמידיו.- הסיבה לשואה בשנים תרצ"ה-תש"ה.-הגאולה קשורה למלחמות בתדמור ובחלב.- סוד חנה ושבעת בניה והקשרם לשמונת נרות חנוכה.- חנה באה לתקן חטא נידה בצער קשה שכזה

168 צפיות


חנוכה חלק א ה'תשע"ז - הרב יוסף שני שליט"א
19/01/2017 - 00:29
פירוש הגמ' מס' שבת עניין חנוכה לפי הקבלה. סוד נרות חנוכה, סוד קפיצת הדרך של אבותינו הקדושים אברהם ויעקב. המעשה עם הרמא והחתן והכלה שנבלעו באדמה. המעשה עם קברו של הפלא יועץ זיע"א.

152 צפיות


עניין ארבע מיתות בית דין ועונש הכרת - הרב יוסף שני שליט"א
19/01/2017 - 00:25
עניין ארבע מיתות בית דין ועונש הכרת - הרב יוסף שני שליט"א

187 צפיות


פרשת חיי שרה ה'תשע"ז - הרב יוסף שני שליט"א
19/01/2017 - 00:22
פרשת חיי שרה על פי הקבלה

165 צפיות


הלכות השולחן ערוך לפי הקבלה - אורח חיים 8 - הרב יוסף שני שליט"א
19/01/2017 - 00:19
הלכות ציצית - חלק א ענין התכלת בימינו. מעשיות עם רבי חיים פלאצ'י זיע"א -מעשה עם הרב פייבוס והרקדניות הפיליפיניות- חובה לבטל את השגעון והרמאות של טקסי הפרשת חלה.

162 צפיות


נובלות חכמה חלק 5 - הרב יוסף שני שליט"א
18/01/2017 - 23:58
נובלות חכמה חלק 5 - הרב יוסף שני שליט"א

166 צפיות


מעשה דוד ובת שבע וסודו - חלק ב - הרב יוסף שני שליט"א
18/01/2017 - 23:56
מעשה דוד ובת שבע וסודו - חלק ב - הרב יוסף שני שליט"א

190 צפיות


מעשה דוד ובת שבע וסודו - חלק א - הרב יוסף שני שליט"א
18/01/2017 - 23:53
מעשה דוד ובת שבע וסודו - חלק א - הרב יוסף שני שליט"א

174 צפיות

259 כתבות (9 עמודים, 30 לעמוד)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ]

Powered By PHPNuke :: Hebrew Translation PHPNuke IL  שונה ונערך על ידי ayalla.net


זמן טעינת הדף: 0.10 שניות