? שער יוסף שער יוסף

 

על שם החיד"א זיע"א

 

אתר פרטי שייך לרב יוסף שני private website of Rav Yosef Shani
 

Email: jo.shabtai@gmail.com


את ספריו של הרב שני ניתן לרכוש באתר של הרב משה ארמוני
 http://store.armoni.info

טלפון: 02-5868041


ברוך הבא אורח English    עברית


חיפוש באתרהלכות השולחן ערוך לפי הקבלה - אורח חיים 7 - הרב יוסף שני שליט"א
18/01/2017 - 20:24
סודו מצוות טלית וציצית ותפילין וחלק מהלכות ציצית

193 צפיות


הבהרה בעניין הנסיעה לאומן בראש השנה - הרב יוסף שני שליט"א
18/01/2017 - 20:22
הבהרה בעניין הנסיעה לאומן בראש השנה - הרב יוסף שני שליט"א

232 צפיות


פרשת עקב התשע"ו - הרב יוסף שני שליט"א
18/01/2017 - 20:18
פרשת עקב התשע"ו - הרב יוסף שני שליט"א

243 צפיות


ספר יהושע שיעור 9 - הרב יוסף שני שליט"א
18/01/2017 - 20:12
ספר יהושע שיעור 9 - הרב יוסף שני שליט"א

183 צפיות


תפארת מנחם
04/01/2017 - 07:15
תפארת מנחם

4764 צפיות


דור שבן דוד בא בו - נביאי השקר מאז ועד רבני השקר היום - הרב יוסף שני שליט"א
23/08/2016 - 08:48
המחשבה שאמירת תודה מבלי לקיים מצוות היא חשובה, זו כפירה ושקר ונגד התנ"ך והתלמוד. אסור לשמוע דברי תורה מרבנים שקראו ושנו ולא שמשו תלמידי חכמים ומי ששומע מהם תורה אין לו חלק לעולם הבא. אין עניין ללכת בר"ה לאומן ומעולם לא אמר זאת ר' נחמן. כל דברי ברסלב החדשים שתקון הכללי הוא תקון לכל העוונות הוא שקר גמור. גם הדברים שר' נחמן יוציא מהפאות את מי שיאמר על קברו תיקון הכללי ויתן צדקה הוא שקר טיפשי. על רבניות השקר בדורנו. אסור אפילו לנשים לשמוע הרצאות מרבניות, רק הלכות ודברי תורה המצוטטות מספרי קודש ללא הוספה משלהן

858 צפיות


פרקי אבות ב - הרב יוסף שני שליט"א
23/08/2016 - 08:44
פרקי אבות ב - הרב יוסף שני שליט"א

360 צפיות


גדולי ישראל לדורותם 6 - רש"י רבנו שלמה יצחקי זצ"ל - הרב יוסף שני שליט&
23/08/2016 - 08:42
גדולי ישראל לדורותם 6 - רש"י רבנו שלמה יצחקי זצ"ל - הרב יוסף שני שליט"א

332 צפיות


כף הקלע, חלומות וגן עדן - חלק 4 - הרב יוסף שני שליט"א
23/08/2016 - 08:40
כף הקלע, חלומות וגן עדן - חלק 4 - הרב יוסף שני שליט"א

391 צפיות


גן עדן, גיהנם וכף הקלע - חלק 3 - הרב יוסף שני שליט"א
23/08/2016 - 08:38
גן עדן, גיהנם וכף הקלע - חלק 3 - הרב יוסף שני שליט"א

346 צפיות


מסע נפש, גן עדן, גיהנם שדים וכף הקלע - חלק 2 - הרב יוסף שני שליט"א
23/08/2016 - 08:35
מסע נפש, גן עדן, גיהנם שדים וכף הקלע - חלק 2 - הרב יוסף שני שליט"א

443 צפיות


חומר ואנטי חומר , מסע נפש, גן עדן וגיהנם, חייזרים ועבמי"ם - חלק 1 - הרב יוס
23/08/2016 - 08:33
חומר ואנטי חומר , מסע נפש, גן עדן וגיהנם, חייזרים ועבמי"ם - חלק 1 - הרב יוסף שני שליט"א

496 צפיות


פרשת חוקת התשע"ו - הרב יוסף שני שליט"א
23/08/2016 - 08:31
פרשת חוקת התשע"ו - הרב יוסף שני שליט"א

333 צפיות


הלכות שולחן ערוך אורח חיים 6 - הרב יוסף שני שליט"א
23/08/2016 - 08:29
הלכות שולחן ערוך אורח חיים 6 - הרב יוסף שני שליט"א

371 צפיות


גדולי ישראל לדורותם 5 - מרן בית יוסף חלק ג - הרב יוסף שני שליט"א
23/08/2016 - 08:26
גדולי ישראל לדורותם 5 - מרן בית יוסף חלק ג - הרב יוסף שני שליט"א

332 צפיות


גדולי ישראל לדורותם 4 - מרן בית יוסף חלק ב - הרב יוסף שני שליט"א
23/08/2016 - 08:23
גדולי ישראל לדורותם 4 - מרן בית יוסף חלק ב - הרב יוסף שני שליט"א

340 צפיות


גדולי ישראל לדורותם 3 - מרן בית יוסף חלק א - הרב יוסף שני שליט"א
23/08/2016 - 08:21
גדולי ישראל לדורותם 3 - מרן בית יוסף חלק א - הרב יוסף שני שליט"א

339 צפיות


ל"ג בעומר התשע"ו - הרב יוסף שני שליט"א
23/08/2016 - 08:18
ל"ג בעומר התשע"ו - הרב יוסף שני שליט"א

353 צפיות


פרקי אבות א - הרב יוסף שני שליט"א
23/08/2016 - 08:16
פרקי אבות א - הרב יוסף שני שליט"א

349 צפיות


ספר יהושע שיעור 8 - הרב יוסף שני שליט"א
23/08/2016 - 08:13
ספר יהושע שיעור 8 - הרב יוסף שני שליט"א

300 צפיות


שמחה וששון - הרב יוסף שני שליט"א
23/08/2016 - 08:10
שמחה וששון - הרב יוסף שני שליט"א

310 צפיות


הלכות שולחן ערוך אורח חיים 5 - ברכות השחר - הרב יוסף שני שליט"א
23/08/2016 - 08:07
חלוקת ברכות השחר לשלש ושמונה עשרה- סודם בבחינת אור ישר ואור חוזר- ענין אמירת "מודה אני" והתודה להשם וההבנה שהכל לטובה עד כדי להודות על הצער בלב שלם כעל הטוב- התודה להשם ממתיקה דינים ומשפיעה חסדים עד כדי שינוי הטבע-סוד ערירים ימותו הכתוב בתורה-מדוע תפילותינו לא מתקבלות והפתרון לכך-המעשה בשני האנשים באושוויץ עם המצה בליל פסח ושכר המצוה-ענין נקיון הנקבים כל בוקר-סוד מלביש ערומים והנותן ליעף כח- סוד רוקע הארץ על המים והמים העומדים על ההרים- ענין רוח רעה והאנרגיות השליליות-הגוף שלנו יותר רוחני מגשמי-להקפיד לנעול נעלי עור- הסבר מדוע בימינו נולדים גם זכרים שפניהם למעלה נגד מה שכתוב בגמרא

368 צפיות


גדולי ישראל לדורותם 2 - האר"י הקדוש חלק ב - הרב יוסף שני שליט"א
23/08/2016 - 08:01
גדולי ישראל לדורותם 2 - האר"י הקדוש חלק ב - הרב יוסף שני שליט"א

389 צפיות


עונג ונגע וחודש ניסן - הרב יוסף שני שליט"א
23/08/2016 - 07:58
עונג ונגע וחודש ניסן - הרב יוסף שני שליט"א

332 צפיות


קמחא דפסחא ועניין איסור חדש - חלק ב - הרב יוסף שני שליט"א
23/08/2016 - 07:52
קמחא דפסחא ועניין איסור חדש - חלק ב - הרב יוסף שני שליט"א

285 צפיות


סוד קמחא דפסחא וההשגחה העליונה - חלק א - הרב יוסף שני שליט"א
23/08/2016 - 07:49
סוד קמחא דפסחא וההשגחה העליונה - חלק א - הרב יוסף שני שליט"א

333 צפיות


הלכות פורים התשע"ו - חלק ג - הרב יוסף שני שליט"א
23/08/2016 - 07:46
י"ב שבטים ומנהגיהם השונים ושרשם בשמים-נרות שבת צריך קודם לברך ואחר כך להדליק-הלכות על הניסים-סוד עץ הדעת והיין- הלכות משלוח מנות , מתנות לאביונים וסעודת פורים-סוד שתיית היין בפורים

316 צפיות


הלכות פורים התשע"ו - חלק ב - הרב יוסף שני שליט"א
23/08/2016 - 07:42
סוד הפסוק אני אמרתי אלהים אתם ובני עליון כולכם-למה מתפללים- סוד האדם והברכות שבישיבה או בעמידה-סוד הקמת ספר תורה-הסיבה מדוע גם בן תורה חייב לעשות תיקוני עוונות של האר"י אם חטא-סוד ארורה זרש וארורים כל הרשעים- סוד האחשתרנים בני הרמכים- סוד ארור המן-חיוב לחבר בגידים את סוף המגילה לעמוד וטוב שיהיה העמוד מעץ- התפירות של היריעות שיהיו משולשים.

315 צפיות


גדולי ישראל לדורותם 1 - האר"י הקדוש חלק א - הרב יוסף שני שליט"א
23/08/2016 - 07:36
סוד גדלות מר"ן ר' יוסף קארו והאר"יז"ל ווקורות חיי האר"י ומעשיות אודותי

311 צפיות


הלכות פורים התשע"ו - חלק א - הרב יוסף שני שליט"א
23/08/2016 - 07:32
הלכות ד פרשיות-וסודם- עניין אין מעבירים על המצוות-הקדמת תפילין של יד לשל ראש והטלית לתפילין-ענין התפילה על קברי הצדיקים- הלכות פרשת זכור וסודו בפרטות-ההבדלים שבין השפה העברית לשפה העוורית והשלכותיהם בהלכה-תענית אסתר-זכר למחצית השקל- דיני קריאת המגילה וזמנה- חשיבות ההנקה לתינוק כל 24 חודש-צער בעלי חיים בעופות בימינו והסכנה לאוכלם בגלל שגעונם-דיני כרכים המוקפים חומה מימות יהושע בן נון שעושים בט"ו וערי הפרזים שעושים בי"ד-עיירות המסופקות אם מוקפות או לא בכל סוג ספק שהוא חייבות על פי השולחן ערוך לעשות יומיים מספק את כל הלכות הפורים-דיני העיירות הסמוכות לעיירות המוקפין או הנראות להם

312 צפיות

298 כתבות (10 עמודים, 30 לעמוד)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ]

Powered By PHPNuke :: Hebrew Translation PHPNuke IL  שונה ונערך על ידי ayalla.net


זמן טעינת הדף: 0.08 שניות