כל זה קבצתי ולקטתי מספר הקדוש "חפץ חיים" וכן משאר
ספרי מוסר, יען אמרתי אני אל לבי לדעת ולתור, להבין
ולהשכיל, אמונת התורה הקדושה הנצרכים לזה, כי ישרים דרכי
ה' צדיקים ילכו בם.

נכתב נערך ויצא לאור על ידי הצדיק הנסתר חכם מנחם מנשה זצ"ל
מחבר הספר הקדוש "אהבת חיים" על התורה.
פעם ראשונה בשנת תרצ"ז.

ועתה יצא לאור מחדש
על ידי נכדו יוסף נחמן שבתאי (שני).
פעיה"ק ירושלים תובב"א.
שנת התשס"ח.

לצפייה בשער החיים חלק א' ליחצו כאן 

לצפייה בשער החיים חלק ב' ליחצו כאן 

סגירת תפריט