פרשת אחרי מות ה'תשע''ח- הרב יוסף שני שליט"א
ענין פטירת נדב ואביהו- המוח והלב- הקשר בין פורים לכיפורים- סוד הגורל- אלו שזורקים את קצה הלחם או חתיכה מהמוציא לחיצונים דינם כעובדי עבודה זרה גמורים ואין להם חלק לעולם הבא עד שיעשו תשובה-למה בקש ר' עקיבה להפטר מתוך יסורים- התשובה והגלגול.
Prev 1 of 21 Next
Prev 1 of 21 Next
סגירת תפריט